Ponúkame Vám naozaj tisíc ďaląích maličkostí, ktoré Vám prinesú osoh, úľitok, pokoj v duąi a peniaze. Mnohí tomu hovoria aj full service. Sú to maličkosti, ale z maličkostí sa skladajú veµké veci. Takľe u nás nájdete radu a pomoc vo vąetkom, čo potrebujete.

Web stránky

Webové stránky sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou virtuálneho sveta miest a obcí. Je to vstupná brána ku konkrétnej aglomerácii, miesto, kde návštevníci, ale aj domáci čerpajú množstvo informácií. Spolu s mestami sme vyvinuli webové riešenie pre mestá a obce, ktoré im umožňuje pomocou vlastnej administrácie stránky jednoducho a rýchlo komunikovať prostredníctvom vlastných webových stránok. Stránky spĺňajú všetky požiadavky štátu, umožňujú zverejňovať zmluvy, faktúry, verejné obstarávania, aktuality a mnoho ďalšieho. Všetko vo vlastnej réžii bez nutnosti kontaktovať vzdialeného administrátora a čakať, kým zavedie požadovanú zmenu. Unikátnosť riešenia, ktoré je rovnaké pre všetkých nám umožnilo stlačiť cenu na absolútne minimum. Ak nemáte vlastné stránky, veľmi radi ich pre Vás zriadime a pomôžeme so všetkými formalitami. Ak ich máte, ale nie ste spokojní s cenou, ktorú Vás každoročne stoja, prípadne so servisom, ktorý Vám Váš poskytovateľ dáva, veľmi radi ich pre Vás zriadime a pomôžeme so všetkými formalitami a prestupom. Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli a uľahčili život.