Ponúkame Vám naozaj tisíc ďaląích maličkostí, ktoré Vám prinesú osoh, úľitok, pokoj v duąi a peniaze. Mnohí tomu hovoria aj full service. Sú to maličkosti, ale z maličkostí sa skladajú veµké veci. Takľe u nás nájdete radu a pomoc vo vąetkom, čo potrebujete.
« späť
MESTÁ A OBCE » ÚRADNÉ TABULE A VITRÍNY

ÚRADNÉ TABULE A VITRÍNY

Povinnosť mať úradnú tabuľu vyplýva zo zákona číslo 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení, zákona číslo 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení i zo zákona číslo 71/1967 Zb. O správnom konaní v platnom znení, ako aj ďalších zákonov. Naše úradné tabule sú z eloxovaného hliníka, skla a pozinkovaného plechu, majú dlhú životnosť, vyžadujú minimálnu opateru (prakticky len čistenie), nehrdzavejú, netreba ich natierať drahými farbami, ľahko sa obsluhujú, zabezpečujeme na ne operatívny záručný i pozáručný servis, nakoľko sme výrobcovia týchto tabúľ vieme garantovať aj slušnú cenu a súčinnosť v prípade problémov. Neexistencia úradných tabúľ môže spôsobiť úradu miliónové škody a priniesť roky trvajúce súdne spory. Je lepšie ich mať, ako nemať a najlepšie je mať ich od nás. K dnešnému dňu ich úspešne a k plnej spokojnosti využíva viac ako 400 miest a obcí Česka a Slovenska.