Ponúkame Vám naozaj tisíc ďaląích maličkostí, ktoré Vám prinesú osoh, úľitok, pokoj v duąi a peniaze. Mnohí tomu hovoria aj full service. Sú to maličkosti, ale z maličkostí sa skladajú veµké veci. Takľe u nás nájdete radu a pomoc vo vąetkom, čo potrebujete.
« späť
Referencie

Referencie

Spoločnosť svoje záväzky splnila a priebežne plní a je možné konštatovať, že spolupráca medzi mestom Humenné a touto firmou je na veľmi dobrej úrovni.

Ing. Anton Klamár prednosta mestského úradu Humenné


Samotná realizácia celého informačného systému a spolupráca medzi mestom a spoločnosťou je od podpísania zmluvy na veľmi dobrej úrovni k spokojností našej, ale hlavne občanov a návštevníkov mesta Nové Zámky.

Ing. Gejza Pischinger primátor mesta Nové Zámky


Vybudovanie mestského informačného systému vyvolalo pozitívnu reakciu zo strany obyvateľov a návštevníkov mesta. Týmto sa Vám chcem poďakovať a verím, že naše vzťahy budú na takej dobrej úrovni ako boli doteraz. Želám Vám veľa úspechov aj v iných mestách, kde určite ocenia kvalitu Vašich mestských informačných systémov.

PhDr. Ján Dlhopolček primátor mesta Hlohovec


Spoločnosť vybudovala kompletný informačný systém vrátane orientácie na historickom cintoríne. Spoločnosť je solídnym a spoľahlivým partnerom, ktorý si vzorne plní zmluvné povinnosti a vychádza mestu v ústrety aj nad rámec zmluvy.

Ing. Ivan Budiak primátor mesta Dolný Kubín


Spoločnosť zabezpečila pre mesto komplexne projekt i dodávku mestského informačného systému k všeobecnej spokojnosti obyvateľov. Na základe dobrých praktických skúseností pokračujeme v rozvoji systému a spolupráci aj dnes. Ako kontaktný poverený pracovník oceňujem seriózny prístup spoločnosti, s partnermi tohto druhu rád spolupracujem a spoluprácu podporujem.

Ing. Vladimír Práznovský vedúci oddelenia investičnej výstavby MsÚ Sereď


Informačný systém je v prevádzke už druhý rok a vykazuje známky vysokej kvality, odolal silnej víchrici a ostal nepoškodený. Návštevníci Vysokých Tatier, vrátane zahraničných hostí, oceňujú informačný komfort, ktorý im mesto ponúklo. Práce na vybudovaní systému vrátane projekcie dokázala spoločnosť za neuveriteľné tri mesiace. Spolupráca je na dobrej úrovni, ide o čitateľného partnera, na ktorého sa dá spoľahnúť a ktorý udržiava s mestom solídne pracovné kontakty.

Ing. Ján Mokoš primátor mesta Vysoké Tatry


Mestská časť Košice Krásna si objednala projekt a dodávku mestského informačného systému. Nový systém je prehľadný, obyvateľmi pozitívne prijímaný a spolupráca príkladná. Ide o slušnú a solídnu spoločnosť, s ktorou sa oplatí spolupracovať.

JUDr. Marek Kažimír starosta


Naša spolupráca je bezproblémová, promptná, ústretová. Naše požiadavky sú vždy kvalitne a rýchle uspokojené. Informačné zariadenia a reklamné plochy sa stávajú jednotnými, vzniká prehľadný a usporiadaný vzhľad, čo pomáha lepšej orientácii v meste.

Ing. arch. Pavel Bakonyi primátor mesta Želiezovce


Uzatvorením zmluvy so spoločnosť ARDSYSTÉM si mesto zabezpečilo najlepší spôsob zhodnotenia svojho majetku bez akýchkoľvek nákladov a investícií.

Ing. Eva Pčolinská prednostka mesta Vranov nad Topľou